Pharmac Finland

Laatua ja turvallisuutta lääkehoitoon

Pharmac Finland Oy on valtakunnallisesti merkittävä, lääkkeiden koneelliseen annosjakelu- ja lääkitysturvallisuuspalveluihin ja asiakkaidemme digitaalisten työkalujen kehittämiseen erikoistunut suomalainen yritys. Pharmacin markkinoiman Oma-annos annosjakelupalvelun tuottaa sopimusvalmistuksena Lielahden apteekki. Pharmac työllistää noin 130 eri alojen ammattilaista. Toimintamme keskiössä on oman, yrityksemme ja asiakkaittemme osaamisen kehittäminen. Tavoitteenamme on lisätä arjen sujuvuutta ja lääkehoidon turvallisuutta asiakkaiden, hoitajien ja omaisten hyväksi.

Kestävä kehitys ja yritysvastuu

Olemme annosjakelupalveluun ja lääkitysturvallisuuspalveluihin erikoistunut yritys, joka pyrkii liiketoiminnassaan kasvamaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yrityksen toimintaa ja tuotantotapoja kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon laatuun, ekologiseen, sosiaalisen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti, ketteriä menetelmiä hyödyntäen.

Ajankohtaista

Töihin Pharmacille?

Pharmac on jatkuvasti kehittyvä, oppiva organisaatio, joka kannustaa henkilöstöä itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Palveluksessamme työskentelee osaavia ammattilaisia, joista valtaosalla on lääkealan koulutus. Pharmacilla myös opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisena tuntityöntekijänä opintojen ohella esimerkiksi 1-2 vuoroa viikossa.

Ota yhteyttä!

Toivoisin Pharmacin edustajan ottavan minuun yhteyttä:

AA - Hyvä luottokelpoisuus - Dun & Bradstreet 2023