Pharmac Finland

Suomalainen vanha sanonta ”Ikä ei tule yksin”, pitää monesti yllättävän hyvin paikkansa. Iän karttuessa useimmiten matkaan tarttuu muutakin kuin viisautta ja elämänkokemusta. Positiivisten asioiden lisäksi ikä voi tuoda mukanaan sairauksia tai vaivoja, joiden hoitoon tarvitaan säännöllistä lääkitystä.

Säännöllisen lääkityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että lääkkeet otetaan lääkärin ohjeistuksen mukaan säännöllisesti ja oikeaan aikaan. Jos käytössä on useita lääkkeitä, voi joskus olla haastavaa muistaa, mikä lääke piti milloinkin ottaa. Useat lääkepakkaukset myös vievät paljon tilaa, ja niiden kaikkien pakkaaminen mukaan lomareissulle tai mökille voi olla hyvinkin työlästä.  Jos ikä on tuonut mukanaan haasteita muistin kanssa, voidaan lääkkeiden annosteluun ja lääkkeenoton muistamiseen tarvita tukea läheisiltä.

Lääkkeiden annostelu, lääkepakkausten käsittely ja apteekissa käyminen, vievät kaikki aikaa. Ja tämä aika on pois niistä hetkistä mitkä ovat monesti itselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Kyllähän jokainen meistä varmasti käyttäisi aikansa mielellään arjessa muuhun, kuin pakolliseen rutiiniin lääkkeiden annostelussa.

Oma-annos annosjakelupalvelulla voit helpottaa omaa tai läheisesi arkea. Ottamalla koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun käyttöön, saat kaikki säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet ja vitamiinit erillisten, tilaa vievien lääkepakkausten sijaan, valmiiksi annosteltuna kätevissä annospusseissa. Pussiin on kirjattu sen sisältämät lääkkeet, päivämäärä ja kellonaika, joka muistuttaa lääkkeiden ottamisesta oikeaan aikaan, oikeana päivänä. 

Annosjakelupalvelun aloituksen yhteydessä lääkityksesi tarkistetaan apteekissa veloituksetta päällekkäisten lääkkeiden varalta ja yhdessä lääkärin kanssa varmistetaan lääkityksesi tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus. On tärkeää kertoa apteekissa kaikista käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä, sekä vitamiineista tai ravintolisistä. Näin käyttöön ei jää turhia päällekkäisiä lääkkeitä.

Kun sinulla on käytössäsi Oma-annospalvelu:

 • Saat lääkkeet näppärästi kahden viikon annospussirullassa, aina kahden viikon välein apteekistasi
 • Nurkissasi ei pyöri enää useita lääkepakkauksia
 • Sinulta ei kulu enää aikaa lääkkeiden annosteluun
 • Lääkkeiden ottaminen on helppoa ja muistamista edesauttaa pussiin kirjattu kellonaika
 • Uuden lääkkeen kokeilu onnistuu helposti annosjakelupalvelussa
 • Jos lääke ei sovellukaan sinulle tai jonkin lääkkeen käyttö lopetetaan, ei sinulle jää isoja pakkauksia käyttämättä jääneitä lääkkeitä, jotka joutuisit toimittamaan apteekkiin hävitettäväksi lääkejätteenä
 • Lääkitysturvallisuus paranee ja lääkityksesi on aina ajantasalla annosjakelupalvelua käyttäessäsi
 • Annosjakelupalvelulla vähennetään näin myös lääkejätteen määrää ja ympäristökuormitusta

Oma-annospalvelu sopii esimerkiksi:

 • Kaikille, jotka haluavat arkirutiineihinsa helppoutta ja sujuvuutta
 • Henkilöille, joilla on pysyvä ja säännöllinen lääkehoito
 • Monilääkityspotilaille
 • Muistisairaille
 • Kaikille, jotka eivät tarvitse muuta apua arjessa; esim. kotihoito- tai hoitosuunnitelmassa on vain lääkejakelu

Oma-annos annosjakelupalvelu tuo helppoutta ja sujuvuutta arkeen. Se säästää sinulta ja/tai läheisiltäsi arvokasta aikaa, jonka voitte viettää yhdessä, teitä kiinnostaviin asioihin keskittyen. Oma-annos lääkkeiden annosjakelupalvelun käyttöönottoon pääset tutustumaan helposti TÄSTÄ.

Jaa: