Pharmac Finland

Kuhmoisten kotihoidolle apua turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen

’Otimme Pharmacin asiantuntijafarmaseutin tueksi tehostetun palveluasumisen lääkehoitosuunnitelman sisällön ja rakenteen selkiyttämiseen. Halusimme ehdottomasti, että asiantuntijafarmaseutti on mukana paikan päällä yksikössä suunnitelman jalkautuksessa ja perehdytyksessä – näin hoitajilla oli mahdollisuus kysyä ja keskustella askarruttavista aiheista ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Suunnitelman toteutuksen auditointiin ja seurantaan saimme niin ikään tukea.

Jatkoimme yhteistyötä myös kotihoidon organisaatiossamme: asiantuntijafarmaseutti oli mukana annosjakelun käyttöönoton suunnittelussa ja viemisessä osaksi kotihoidon lääkehoitosuunnitelmaa.

Suosittelen Pharmacin asiantuntijafarmaseuttia vetoavuksi: saimme konkreettista apua etenemiseen, käytännön vinkkejä arkeen sekä mikä tärkeintä sitoutettua henkilökuntamme turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.’

Kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden palveluvastaava Taru Rajala, Kuhmoisten kotihoito ja vanhuspalvelut

Jaa: