Pharmac Finland

Lääkehoitosuunnitelman auditointi farmaseutin kanssa antoi varmuutta

Projektiin lähdettiin tilanteessa jossa lääkehoitosuunnitelma oli kunnossa ja laadittu kuvaamaan pienen yksikön toimintaa mahdollisimman tarkasti. Tavoiteena oli kuitenkin varmistaa, että suunnitelman sisältö ja muoto vastaisivat mahdollisimman hyvin hyvinvointialueen vaatimuksia. Toiveena oli etenkin henkilöstön osaamisen varmistamisen osalta ulkopuolisen asiantuntijan kanssa pallottelu, jotta suunnitelmaa ja sen mukaisia toimenpiteitä saataisiin viilattua vastaamaan viranomaisvaatimuksia.

’Lääkehoitosuunnitelmamme sisällön auditointi ulkopuolisen asiantuntijan kanssa antoi varmuutta tekemiseen ja yksikön johtamiseen. Pharmacin lääkehoitosuunnitelman auditointipaketti vastasi hyvin tarpeisiimme ja sen noin kuukauden kestävä toteutus oli kestoltaan juuri sopiva.’

Sateenkaari-Koti Oy, Toimitusjohtaja ja vastaava sairaanhoitaja Tuulikki Pihkala-Perälahti 

Jaa: