Pharmac Finland

Asiantuntijalta tukea lääkehoitosuunnitelman jalkauttamiseen

Keväällä 2021 Saarikan kuntayhtymässä oli edetty turvallisen lääkehoidon polulla vaiheeseen,
jossa kuntayhtymän toimintaa määrittelevä lääkehoitosuunnitelma oli yhdessä tehty ja
työstetty STM:n Turvallisen Lääkehoidon oppaan ohjeita noudattaen.

Tämän suunnitelman jalkauttamiseen ja muokkaamiseen kunkin yksikön toimintaa kuvaavaksi Saarikassa otettiin tueksi Pharmacin asiantuntijafarmaseutti. Sovitun palvelun ja aikataulun mukaan
vastuutimme yksiköiden esihenkilöt ja sairaanhoitajat tehostetun palveluasumisen yksikössä ja kotihoidossa projektiin mukaan. Jalkauttaminen ja perehdyttäminen tapahtui kätevästi teams-kokousten avulla yhteisissä työpalavereissa. Kun suunnitelma oli ollut käytössä noin kuukauden, asiantuntijafarmaseutti auttoi meitä vielä auditoimaan suunnitelman toteuttamista käytännössä.

’Opimme organisaationa prosessista ja saimme arvokasta, ulkopuolisen asiantuntijan palautetta. Tästä on hyvä jatkaa!’

Palvelupäällikkö Anu Kinnunen, Perusturvaliikelaitos Saarikka

 

Jaa: