Pharmac Finland

Maailman Potilasturvallisuuspäivä 17.9.2023. Rohkaise kysymään ja motivoi empatian avulla! 

Lääkkeiden käyttäminen voi olla välillä turhauttavaa ja sen mahdollinen monimutkaisuus ei helpota asiaaKäytännössä hoito-ohjeiden ja lääkityksen noudattaminen ohjeiden mukaan vaatii huomiota yksityiskohtiin. Eläessämme muuttuvassa maailmassa ja ihmisten ollessa erilaisia, tarvitaan erilaisia keinoja varmistaa lääkitysturvallisuus. Tieto on avainasemassa, kun halutaan vahvistaa lääkitysturvallisuutta. Toinen tapa on lääkkeiden käyttäjien aktivointi oman terveystiedonsa suhteen. Kohdatessamme terveydenhuollon ammattilaisia, pelkäämme kysyä kysymyksiä tai saatamme jättää tärkeitä asioita selvittämättä. Lääkkeiden käyttäjien aktivoinnilla on kuitenkin paljon hyviä vaikutuksia. 

Miksi on tärkeää rohkaista lääkkeiden käyttäjää kysymään lääkkeistään? 

 • Lisää ymmärrystä: Kysyminen on avain ymmärrykseen. Kun ihminen ymmärtää, miten lääkkeet toimivat, mitä ne tekevät kehossamme ja mitkä ovat niiden mahdolliset haittavaikutukset, auttaa se käyttämään niitä oikein. 
 • Auttaa välttämään virheitä: Kysymällä terveydenhuollon ammattilaiselta voimme välttää mahdolliset virheet annostelussa tai yhteisvaikutuksissa muiden lääkkeiden kanssa. 
 • Rohkaisee keskustelua: Kysymykset avaavat keskustelun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  

Terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen rooli lääkkeiden käyttäjien motivoinnissa ja aktivoimisessa. Motivoiva haastattelu on tehokas menetelmä, joka auttaa ammattilaisia luomaan myönteisen ja yhteistyöhenkisen ilmapiirin. Alla joitain motivoivan haastattelun avaintekijöitä, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat motivoida lääkkeiden käyttäjiä:

 • Empatia ja kuunteleminen: Kuuntele tarkkaavaisesti ja osoita aidosti kiinnostuksesi lääkkeiden käyttäjän tarinoihin ja huolenaiheisiin. Empaattinen kuunteleminen luo luottamusta ja auttaa tuntemaan itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi. 
 • Kysymykset: Käytä avoimia kysymyksiä kannustaaksesi asiakasta kertomaan enemmän itsestään ja omasta terveydestään. Esimerkiksi: ”Kuinka voit tällä hetkellä?” tai ”Mikä sinua motivoi  huolehtimaan terveydestäsi?” 
 • Tavoitteiden asettaminen yhdessä: Auta asiakasta asettamaan terveyteensä liittyviä tavoitteita. Keskustelu tavoitteista voi auttaa motivoitumaan. 
 • Autonomian kunnioittaminen: Anna ihmiselle tilaa tehdä omia päätöksiään. Tämä lisää tunnetta itsemääräämisoikeudesta ja vastuusta omasta terveydestään. 
 • Vahvistaminen: Korosta lääkkeiden käyttäjän vahvuuksia ja voimavaroja. Kehu häntä niistä edistysaskelista, joita hän on jo ottanut terveytensä suhteen. Pidä huoli siitä, että hän tietää, että olet hänen tukenaan. 
 • Vuorovaikutteisuus: Varmista, että vuoropuhelu on avointa ja kaksisuuntaista. Kysy asiakkaalta, mitä hän ajattelee ehdotetuista hoito- tai elämäntapamuutoksista ja kuuntele hänen mielipiteitään. 
 • Informaation jakaminen: Tarjoa selkeää ja luotettavaa tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Auta ymmärtämään, miksi tietyt asiat ovat tärkeitä. 
 • Jatkuvuus: Aktivoiminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Seuraa edistymistä, ja ole valmis sopeuttamaan suunnitelmia asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Motivoiva haastattelu on voimakas työkalu terveydenhuollon ammattilaisille, kun he auttavat ihmisiä ottamaan vastuun omasta terveydestään. Se auttaa luomaan yhteistyösuhteen, joka perustuu kunnioitukseen ja yhteiseen päätöksentekoon. Sitoutuminen omaan lääkehoitoon on askel kohti parempaa hoidon vaikuttavuutta. Se lisää myös lääkitysturvallisuutta.  

Toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista Maailman Potilasturvallisuuspäivää! 

Jaa: